Wednesday, 17/07/2019 - 00:10|
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

NGÀNH HỌC MẦM NON HUYỆN VĨNH LINH 15 NĂM ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ( 2003 – 2018)

NGÀNH HỌC MẦM NON HUYỆN VĨNH LINH 15 NĂM ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN ( 2003 – 2018)

                                                            Phan Thị loan

                                                          Phó trưởng phòng GD – ĐT Vĩnh Linh

 

          Cùng với sự đi lên của ngành giáo dục đào tạo, ngành học mầm non huyện Vĩnh Linh đang được duy trì và phát triển nhanh, mạnh và vững chắc .Chặng đường 15 năm (2003 – 2018) đánh dấu một giai đoạn lịch sử là bước ngoặc đưa ngành học mầm non huyện nhà sang một trang sử mới với những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

          Hôm nay nhìn lại chặng đường 15 năm qua, chúng ta mới thấy hết những cố gắng trong công tác tham mưu của đội ngũ lãnh đạo, chuyên viên phòng GD – ĐT. Đặc biệt sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức ban ngành, đoàn thể và sự vào cuộc đồng thuận của các bậc cha mẹ. Ngành học mầm non đã vận dụng sáng tạo, cụ thể, kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ, các Nghị Quyết của HĐND tỉnh đưa ngành học mầm non ngày càng phát triển đi lên.

          Năm học 2017 – 2018 toàn huyện Vĩnh Linh có 26 trường mầm non trong đó mầm non công lập 25 trường; 01 trường mầm non tư thục, huy động trẻ nhà trẻ vào trường 802 cháu/ 3518 đạt tỷ lệ 22,8% tăng 3,1% so với 10 năm trước,cháu mẫu giáo huy động vào trường 4878/5302 cháu đạt tỷ lệ 92,3% tăng 13,1% so với 10 năm trước. Trong đó trẻ 5 tuổi huy động 1862/1862 cháu đạt tỷ lệ huy động 100%. Hệ thống trường lớp được sắp xếp theo hướng tập trung và đầu tư kiên cố hoá, chuẩn hoá và hiện đại hoá.

          Thực hiện QĐ số 45/2001, QĐ 36/2008 QĐ của Bộ GD & ĐT về ban hành quy chế công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Phòng GD & ĐT xác định đây là mục tiêu cần đạt đến và là một trong những biện pháp tích cực hữu hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Đây cũng là cơ hội để giáo dục mầm non huy động nguồn, vật lực của toàn xã hội. Để tham mưu cho việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, Phòng GD & ĐT đã lập kế hoạch cụ thể về xây dựng trường chuẩn Quốc gia cho từng năm, tổ chức hội nghị giữa phòng GD – ĐT với UBND các xã, Thị trấn và các trường mầm non để bàn bạc, thống nhất cách làm, cùng nhau giải quyết những vướng mắc, những hạng mục còn thiếu được bàn bạc cụ thể, UBND huyện giao nhiệm vụ cho các ban ngành đoàn thể cam kết thực hiện. Đồng thời UBND huyện chú trọng trong việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thông qua các nguồn và chương trình dự án như: chương trình kiên cố hoá trường lớp và nhà công vụ, dự án Tầm nhìn, PLan, Chia sẽ, các công trình 134,135,257… cùng với ngân sách huyện hàng năm đầu tư từ 300 đến 500 triệu đồng/ trường đăng ký đạt chuẩn.

Ngoài ra sự đóng góp của nhân dân bằng phong trào xã hội hoá giáo dục đã đem lại cho các nhà trường những chuyển biến hết sức mạnh mẽ. Nề nếp, kỹ cương giáo dục tăng cường, khuôn viên trường lớp được chỉnh trang sạch đẹp. Cơ sở vật chất, thiết bị theo hướng chuẩn hoá, đội ngũ giáo viên được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, vị thế nhà trường được nâng lên ở tầm cao mới.

          Năm 2004 ngành học mầm non huyện nhà mới chỉ có 1 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia ( Mầm non xã Vĩnh Kim) Đây là mô hình trường mầm non nông thôn đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên của tỉnh Quảng Trị, đến nay đã có 14 trường đạt chuẩn Quốc gia trong đó có 3 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (trường Mầm non Hoa Phượng, Mầm non Sơn Ca Hồ xá, trường Mầm non Bến Hải) nhiều đơn vị đã đầu tư nhiều tỷ đồng để xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Tiêu biểu trong phong trào xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia có trường MN Hoa Phượng, MN Sơn Ca, MN Bến Hải; MN Vĩnh Thạch, MN Bình Minh, MN Vĩnh Tân, MN Vĩnh Hiền, MN Vĩnh Hoà…

          Công tác xã hội hoá giáo dục đã thực sự có hiệu quả thông qua việc phối hợp chặt chẽ giữa Gia đình – Nhà trường - Xã hội trong nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ và xây dựng cơ sở vật chất. Quá trình chỉ đạo công tác xã hội hoá đã có nhiều giải pháp có hiệu quả. Các địa phương đặc biệt coi trọng giải pháp tăng cường sự chỉ đạo của cấp uỷ, UBND các cấp, huy động sự tham gia của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội, thu hút nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất. Chỉ tính trong năm học 2017 – 2018 bằng tất cả các nguồn với tổng kinh phí hơn 55 tỷ đồng để xây dựng và mua sắm trang thiết bị. Từ 170 phòng học chỉ có 24 phòng kiên cố; 121 phòng học bán kiên cố; 12 phòng tạm; 13 phòng mượn (năm học 2003 – 2004) đến nay đã có 211 phòng trong đó có 141 phòng kiên cố; 68 phòng bán kiên cố; 2 phòng tạm (năm học 2017 – 2018). 100% các trường đã có công trình vệ sinh khép kín theo tiêu chuẩn Điều lệ trường mầm non. 53 sân chơi đã có đồ chơi ngoài trời, 72 lớp mẫu giáo 5 tuổi đã có thiết bị đạt chuẩn. 26/26 trường đã có bếp ăn với tổng số 53 bếp.

          Bên cạnh đó ngành học mầm non luôn đặc biệt quan tâm đến đội ngũ bởi đội ngũ là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất quyết định đến chất lượng giáo dục toàn diện. Chính vì vậy ngành học luôn tham mưu với lãnh đạo các cấp để bố trí cho cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình độ lý luận chính trị. Công tác bồi dưỡng thường xuyên được ngành học chú trọng bằng nhiều hình thức như bồi dưỡng chuyên môn qua cụm chuyên môn, tổ chức hội thảo, xây dựng tiết mẫu, động viên đội ngũ cán bộ tham gia các loại hình đào tạo từ xa, tại chức, chuyên tu. Ngoài ra Phòng GD – ĐT phối hợp với Sở GD & ĐT, trường CĐSP Nha Trang, trường Đại học Huế, Đại học Vinh…để tạo điều kiện cho đội ngũ nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt từ khi có QĐ 161/2002/QĐ – TTG và thông tư 05/2003/TTTB – BGD ĐT – BNV – BTC về một số chính sách phát triển GDMN, QĐ 149 về phê duyệt đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 – 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 11/2011 về chuyển đổi loại hình trường bán công sang công lập đã thiết thực tạo đã cho giáo dục mầm non phát triển đi lên. Nghị quyết 3.5 của HĐND tỉnh Quảng Trị, Nghị Quyết 5c đã làm thay đổi diện mạo của ngành học mầm non và làm chuyển biến hẳn về sự phát triển của giáo dục mầm non. Giáo viên, nhân viên được vào biên chế, được hưởng lương theo bằng cấp, được nâng lương định kỳ, giáo viên hợp đồng được tham gia đóng BHXH, BHYTế như giáo viên trong biên chế nhà nước. Đội ngũ giáo viên, nhân viên phấn khỏi yên tâm công tác, so với 10 năm trước tỷ lệ đạt chuẩn, trên chuẩn của đội ngũ tăng lên đáng kể.

          Năm học 2004 – 2005 tổng số đội ngũ là 352 người biên chế 101 người; trình độ đạt chuẩn 59,9% trên chuẩn 0,8%.

          Năm học 2017 – 2018 tổng số đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên là 652 người trong đó biên chế 497 người trình độ đạt chuẩn 100%; trên chuẩn 93%. Trung cấp lý luận chính trị 18 người, quản lý nhà nước 17 người, quản lý giáo dục 30 người.

          Một trong những thành công lớn nhất của ngành học mầm non trong năm học 2013 – 2014 đó là chỉ đạo công tác Phổ cập GD mầm non cho trẻ em năm tuổi. Thực hiện QĐ 239/QĐ của Thủ tướng chính phủ về thực hiện đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, kế hoạch 1189/KH – UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành kế hoạch PCGDMN cho trẻ em năm tuổi đến năm 2015. Phòng GD – ĐT đã tham mưu với UBDN huyện xây dựng Kế hoạch số 20/KH – UBND huyện Vĩnh Linh với những giải pháp và lộ trình thục hiện cụ thẻ, thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Lộ trình thực hiện chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 lựa chọn 10 đơn vị các xã, thị trấn có điều kiện kinh tế, xã hội thuận lợi đăng ký đạt chuẩn trong năm 2012. Giai đoạn 2 là các đơn vị còn lại sẻ đăng ký đạt chuẩn trong năm 2013. Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, Ban chỉ đạo PCGD của huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong các cấp uỷ, chính quyền, duy trì các phiên họp định kỳ, coi trọng công tác kiểm tra, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nhà giáo vững mạnh toàn diện về cả phẩm chất đạo đức chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trẻ ở lớp 5 tuổi. Kết quả huy động trẻ 5 tuổi vào trường đạt tỷ lệ 100% trẻ được ăn bán trú và học 2 buổi / ngày. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống một cách đáng kể dưới 7%. Trẻ em 5 tuổi được hưởng các chế độ chính sách quy định của nhà nước, đội ngũ giáo viên được vào biên chế và được hưởng đầy đủ các chính sách quy định của nhà nước. Năm 2013 UBND tỉnh Quảng trị đã có QĐ công nhận huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em năm tuổi Từ đó đến nay Huyện Vĩnh Linh luôn duy trì đạt chuẩn PCGD cho trẻ mầm non năm tuổi, đây là một niền vinh dự và tự hào của đội ngũ ngành học mầm non nói riêng và Giáo dục Đào tạo huyện nhà nói chung.

          Việc chỉ đạo chuyên môn theo các chuyên đề đã làm phong phú và sâu sắc hơn các nội dung hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Qua hoạt động chuyên đề có những yêu cầu về điều kiện thuộc các lĩnh vực nhất định đã được bổ sung như chuyên đề: rửa tay bằng xà phòng, chuyên đề phát triển vận động…Qua chỉ đạo thực hiện các chuyên đề phương pháp “ Học mà chơi, chơi mà học” trong giáo dục mầm non cũng được thực hiện một cách uyển chuyển, nhuần nhuyễn hơn giúp cho việc hình thành các kỹ năng cần có ở trẻ trở nên dễ dàng, gắn với thực tiễn hơn. Mặt khác nhận thức của các cấp quản lý, các bậc phụ huynh và xã hội về công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non có những chuyển biến rỏ rệt hơn. Cha mẹ trẻ đã thấy được trách nhiệm của mình đối với con cái như: chuyên đề phát triển vận động nâng cao thể lực cho trẻ mầm non, chuyên đề xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, hầu hết 26 trường mầm non trong toàn huyện đã triển khai và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh. Nhiều khu giáo dục thể chất được hình thành, các dụng cụ như thang leo, cầu trượt, đích ném, hố cát, đường dích dắc, bập bênh, ván kê dóc, đường gập gềnh đã được xây mới tạo điều kiện cho trẻ tích cực vận động, định hướng không gian, nhanh nhẹn khéo léo, tự lực thực hiện vận động giáo dục trẻ tính độc lập, tự tin, dũng cảm…chuyên đề phát triển vận động đã thực sự giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi một cách đáng kể. Kết quả thi xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm huyện Vĩnh Linh là một trong 3 đơn vị được Sở Giáo dục khen thưởng, 3 đơn vị tham gia có 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C. Trường Mầm non Hoa Phượng được tham gia dự thi cấp bộ. Tiêu biểu đi đầu trong thực hiện chuyên đề đó là các trường: MN Hoa Phượng; MN Sơn Ca; Mầm non Bến Hải, MN Vĩnh Thạch; MN Bình Minh, MN Vĩnh Thủy…

           Phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy được ngành học mầm non chú trọng bởi tất cả các thầy cô giáo đều nhận thức được rằng trong thế giới đa chiều ngày nay là một thách thức lớn đối với các nhà giáo, hơn ai hết các nhà quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên ý thức sâu sắc rằng chỉ có thể ứng dụng kịp thời các phương pháp dạy học do công nghệ thông tin mang lại mới làm thay đổi được căn bản chất lượng giáo dục. Chính nhờ sự đầu tư đồng bộ từ cả hai phía nên trong đội ngũ nhà giáo đã có nhiều giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin. Năm học 2017 – 2018 các trường học đã tích cực hợp tác với Viettel và VNPT Quảng Trị triển khai xây dựng hệ thống giáo dục thông minh, kết nối cơ sở dữ liệu liên thông trong toàn ngành đảm bảo thông tin xuyên suốt phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ. Phòng Giáo dục và Sở Giáo dục đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng tập huấn ứng dụng phần mềm soạn giảng điện tử, phần mềm hỗ trợ dạy học, phần mềm Trí Việt. Việc thực hiện “ Trường học kết nối” đã được các đơn vị tích cực tham gia có hiệu quả. Đến nay đã có 385/427 giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin, 26/26 trường đã kết nối mạng intenest, toàn ngành học mầm non đã có 241 máy tại trường, 376 máy tại nhà, nối mạng 170 máy, 24/26 trường đã sử dụng phần mềm kísmac. Năm học 2008 - 2009 lần đầu tiên Phòng GD – ĐT tham gia dự thi ứng dụng CNTT do Sở GD & ĐT tổ chức Giáo dục Vĩnh Linh đạt giải B. Nhiều trường đã xây dựng được phòng máy có hiệu quả như MN Hoa Phượng, Mn Sơn Ca, MN Bình Minh…

          Công tác mũi nhọn được ngành học đặc biệt quan tâm đầu tư, các hội thi từ cấp trường đến cấp huyện, cấp tỉnh đều đạt hiệu quả cao như: Hội thi tiếng hát học đường đạt giải nhất cấp tỉnh; Hội thi nhịp điệu tuổi thơ cấp tỉnh đạt giải nhì; thi giáo viên dạy giỏi đạt giải nhất; thi đồ dùng đồ chơi cấp tỉnh đạt giải xuất sắc; thi văn hóa học đường đạt giải nhất cấp tỉnh…tiêu biểu trong các hội thi đó là: Mầm non Hoa Phượng; Mầm non Sơn Ca; Mầm non Bến Hải; Mầm non Vĩnh Thủy….         

Tập trung xây dựng trường học kiểu mẫu tại trường mầm non Sơn Ca Hồ xá, trường trọng điểm chất lượng tại trường Mầm non Hoa Phượng đây là 2 đơn vị đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 từ đây nhân rộng ra 22 xã, Thị trấn trong toàn huyện.

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong các nhà trường ngày càng phát triển, sau khi có thông tư hướng dẫn của Bộ GD & ĐT. Ngành học mầm non kịp thời chỉ đạo các đơn vị thành lập hội đồng đánh giá, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên, xây dựng kế hoạch đăng ký, thời gian hoàn thành tự đánh giá để đăng ký đánh giá ngoài. Hàng tháng bộ phận mầm non của phòng GD – ĐT thường xuyên kiểm tra đôn đóc, hướng dẫn các đơn vị trong việc tìm minh chứng, mã hoá, viết phiếu đánh giá và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá. Đi đầu trong công tác kiểm định chất lượng trường mầm non có trường mầm non Hoa Phượng, Trường Mầm non Sơn Ca hồ xá đã được Sở GD & ĐT cấp giấy chứng nhận trường học đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3, đến năm học 2017 – 2018 ngành học mầm non đã có 15 đơn vị được đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận trường học đạt chất lượng giáo dục cấp độ 2và cấp độ 3 đạt tỷ lệ 60%.

Việc chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ được các đơn vị ưu tiên hàng đầu. Các đơn vị đã có nhiều giải pháp như: huy động các ban ngành đoàn thể như ngày công, giống cây trồng…và đã trồng được nhiều vườn rau, vườn cây ăn quả có hiệu quả vừa tạo cảnh quan, môi trường vừa tăng thêm dinh dưỡng cho các cháu. Tiêu biểu có các trường như: MN Bến Hải, MN Sơn Ca, MN Vĩnh Nam, MN Vĩnh Hòa, MN Vĩnh Thạch, MN Vĩnh Lâm…

Công tác xây dựng Đảng trong nhà trường đặc biệt được các cấp uỷ quan tâm đúng mức, từ chưa thành lập được chi bộ nào, sinh hoạt của 80 Đảng viên chủ yếu cùng sinh hoạt ghép với chi bộ của phổ thông ( năm học 2003 – 2004) đến nay đã thành lập được 26 chi bộ mầm non với 292 Đảng viên. Các tổ chức Đảng trong nhà trường đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện các hoạt động của nhà trường.

Trong chặng đường 15 năm từ 2003 – 2018 ngành học mầm non đã có bước phát triển vững chắc cả về quy mô, số lượng, chất lượng và cách thức phát triển. Sự cố gắng nổ lực tự khẳng định của giáo dục mầm non đã tạo ra sự chuyển biến rỏ rệt trong nhận thức của xã hội, của các cấp, các ngành về vị trí vai trò của giáo dục mầm non đồng thời cũng góp phần tham mưu, hình thành, định hướng phát triển giáo dục mầm non trong các văn kiện Đại hội Đảng. Các văn bản pháp lý của HĐND, UBND huyện Vĩnh Linh, UBND tỉnh Quảng Trị. Để ghi nhận những nổ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ giáo viên trong toàn ngành trong 15 năm qua Đảng, nhà nước đã phong tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý cho các tập thể, cá nhân các đơn vị sau:

 

I. Phần thưởng tập thể

Tên đơn vị

Năm khen

Huân chương lao động hạng 3

Mầm non Hoa Phượng

2013

Huân chương lao động hạng 3

Mầm non Sơn Ca

2018

Cờ thi đua của Chính Phủ

Mầm non Sơn Ca

2014

Cờ thi đua của UBND tỉnh

MN Hoa Phượng

2011

Cờ thi đua của UBND tỉnh

MN Sơn Ca

2014

Cờ thi đua của UBND tỉnh

MN Vĩnh Thạch

2015

Cờ thi đua của UBND tỉnh

MN Bình Minh

2017

Cờ thi đua của UBND tỉnh

MN Sơn Ca

2018

Bằng khen của Thủ tướng

MN Hoa Phượng

2012

Bằng khen của Thủ tướng

MN Sơn Ca

2014

Bằng khen của Bộ GD & ĐT

MN Hoa Phượng

2008

Bằng khen của Bộ GD & ĐT

MN Sơn Ca hồ xá

2014

Bằng khen của Bộ GD & ĐT

MN Vĩnh Hiền

2009

Bằng khen của Bộ GD & ĐT

MN Vĩnh Thạch

2010

 

 

 

II Phần thưởng cho cá nhân

Tên cá nhân

Năm khen

Bằng khen Bộ GD & ĐT

Lê Thị Huệ

2009

Bằng khen Bộ GD & ĐT

Trần Thị Thưởng

2010

Bằng khen Bộ GD & ĐT

Hồ Thị Hương Sáu

2010

Bằng khen Bộ GD & ĐT

Nguyễn Thị Ngọc Hảo

2011

Bằng khen Bộ GD & ĐT

Nguyễn Thị Liến

2013

Bằng khen Bộ GD & ĐT

Nguyễn Thị Thu Hiền

2014

Bằng khen Bộ GD & ĐT

Phan Thị Loan

2017

 

 

 

Bằng khen của thủ tướng chính phủ

Nguyễn Thị Thu Hiền

       2016

 

Hồ Thị Hương Sáu

2016

Chiến sỉ thi đua cấp tỉnh

 

 

 

Nguyễn Thị Hải Yến

       2012

 

Trần Thị Thưởng

       2013

 

Nguyễn Thị Thu Hiền

       2013

 

Nguyễn Thị Lệ Thanh

       2014

 

Hồ Thị Hương Sáu

       2015

 

Dương Thị Nhạn

       2016

 

Nguyễn Thị Khuyên

       2016

 

Nguyễn Thị Thanh Nga

       2016

 

Phan Thị Loan

       2017

 

Lê Thị Vân

       2017

 

Đoàn Thị Diệu Thúy

       2017

 

Lê Thị Hồng Duyên

       2017

 

Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh, ngành học mầm non huyện nhà tự hào về những thành tích mà ngành học đã đạt được. Là dịp tốt để toàn ngành chúng ta cùng tự hào, cùng cố gắng khắc phục những hạn chế và càng phấn đấu tốt hơn nữa. Phát huy truyền thống tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện, toàn thể đội ngũ chúng ta vững tin sẽ hoàn thành xuất sắcchương trình hành độngvề: “ Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo” nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao cho nhằm phát triển giáo dục mầm non huyện nhà lên một tầm cao mới xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Bác Hồ, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân và các thế hệ đi trước./.

 

 

                                                                                     

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Thị Liến
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết