Friday, 23/08/2019 - 11:20|
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Liên đội Trường THCS tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ-Tiến buớc lên Đoàn” với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” nhân dịp 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh