Chủ nhật, 18/04/2021 - 21:30|
“Chống dịch như chống giặc”
 • Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 3534 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn Quy chế thi TN THPT năm 2020
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 3705 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Xử lý lỗi kết nối VPN
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 3583 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng đẫn sử dụng phần mềm TN THPT
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 3600 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 3490 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ ngành mầm non
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 3215 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Quy chế thi TN THPT năm 2020
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 3432 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Tài liệu tập huấn dạy học trực tuyến
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 6916 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng Mạng xã hội học tập trực tuyến ViettelStudy
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 6842 lượt tải | 10 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KIM
  | Trường Tiểu học Vĩnh Kim | 170 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu tập huấn đánh giá các dự án KHKT năm 2019
  | Tạ Quốc Khánh | 357 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống CSDL ngành chuyên mục báo cáo cho các đơn vị Sở/Phòng/Trường
  | Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị | 8025 lượt tải | 1 file đính kèm