Chủ nhật, 18/04/2021 - 21:12|
“Chống dịch như chống giặc”
 • Lê Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0905037225
  • Email:
   truongphongvinhlinh@quangtri.edu.vn
 • Võ Thị Kiều GIang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0943841357
  • Email:
   kieugiang80@gmail.com
 • Nguyễn Long Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0913199157
  • Email:
   tuanpgdvl@gmail.com
 • Trương Đình Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0948610769
  • Email:
   truonghaanh69@gmail.com