Tuesday, 21/08/2018 - 17:37|
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 • Trần Đức Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học (Chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số)
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Tư Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915322810
  • Email:
   tuduytl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tạ Quốc Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912044457
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Khánh Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Điện thoại:
   0914520579
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Liến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0917421686
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trương Đình Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0948610769
  • Email:
   ĐHSP Tiểu học
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Long Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0913199157
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: