Tuesday, 16/07/2019 - 23:52|
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 • Lê Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0905037225
  • Email:
   truongphongvinhlinh@quangtri.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0905636558
 • Lê Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0915065179