Wednesday, 17/07/2019 - 00:00|
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Văn bản liên quan

BC 13 tình hình KTXH tháng 1 triển khai nhiệm vụ KTXH tháng 2.2018

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KH 25 xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gđ 2018-2020

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

BC 21 tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi gđ 2010-2017

Ngày ban hành:
06/02/2018
Ngày hiệu lực:
06/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

TB 28 giao chỉ tiêu biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện năm 2018

Ngày ban hành:
02/02/2018
Ngày hiệu lực:
02/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực