Tuesday, 16/07/2019 - 23:23|
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Văn bản liên quan

QĐ ban hành kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh QT

Ngày ban hành:
05/02/2018
Ngày hiệu lực:
05/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CV tăng cường sử dụng công báo điện tử

Ngày ban hành:
05/02/2018
Ngày hiệu lực:
05/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

TB 28 giao chỉ tiêu biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện năm 2018

Ngày ban hành:
02/02/2018
Ngày hiệu lực:
02/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

TB 27 giao chỉ tiêu biên chế các trường học thuộc UBND huyện năm 2018

Ngày ban hành:
02/02/2018
Ngày hiệu lực:
02/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực