Wednesday, 17/07/2019 - 21:50|
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Văn bản liên quan

BC tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2018

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KH 81 thực hiện quy chế công khai trong các cơ quan đơn vị trường học theo Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KH 80 phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KH 79 tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực