Tuesday, 16/07/2019 - 23:29|
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Văn bản liên quan

KH 25 xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gđ 2018-2020

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

BC tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2018

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KH 81 thực hiện quy chế công khai trong các cơ quan đơn vị trường học theo Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KH 80 phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018

Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
07/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực